Home2021-06-09T16:16:03-07:00

Maxaan

Qofna ma dhihin way fududahay in la koriyo cunug ama uu noqdo cunug qaba maqal la'aan ama araga naafo ah. Laakiin macluumaad wanaagsan, tababar waxtar leh, iyo tikniyoolajiyada saxda ah, wixii mar uun dhib aan la qiyaasi karin u rogi kara xaqiiqo aad u macquul ah oo lagu maareeyo nolosha cajiibka ah.

Adeegyada Naafada Dareenka ee Washington (WSDS) waxay halkaan u joogtaa inay ka caawiso carruurta dhagaha la 'ama dhagaha culus, indhoole ama aragoodu hooseeyo, ama indha la'aanta, iyadoo siineysa adeegyo qiimeyn, tababar iyo taageero kale carruurta, degmooyinka dugsiga, qoysaska iyo adeeg bixiyeyaasha. Shaqaalaha WSDS waxay ku yaalliin gobolka oo dhan. Saddex qaybood oo kala duwan ayaa taageera adeegyada WSDS.

Wax dheeri ah baro
We work together

News & Events

Professional Development

The National Center on Deaf-Blindness (NCDB) has information about opportunities in the United States for teachers and related service providers to learn about deaf-blindness and instructional practices

Tag Top